เกาะช้าง 7.jpg
Image by Matt Paul Catalano

BODY SLIDE

สไลด์เดอร์แบบเปิด สามารถเลือกออกแบบได้เองตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นควาวสูง ความยาว จะขดซ้อนกันกี่ชั้น รวมไปถึงเลือกสีเองได้ ในการออกแบบเรามีการคำนวณทั้งด้านความปลอดภัยและความลื่นไหลที่เพิ่มความสนุกในการเล่นมากยิ่งขึ้น