เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_31.jpg

K2J IMAGINARY 
<PLAYGROUND>

EXTRAORDINARY

FUN

QUALITY

SAFETY

เราออกแบบและพัฒนาเครื่องเล่นสำหรับสนามเด็กเล่นในรูปแบบใหม่ ที่มี  ดีไซน์สวย แปลกตา ไม่เหมือนใคร ดูน่าตื่นตาตื่นใจ เด็กคนไหนเห็น เป็นต้องอยากเล่น เครื่องเล่นของเราถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยในด้านวิศกรรม สวยงามในด้านสถาปัตย์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการด้านร่างกายอีกด้วย

เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_25.jpg
Image by Robert Collins

เครื่องเล่นสวยแปลกตา มาตรฐานสากล

เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_34.jpg
เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_39.jpg
เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_38.jpg
เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_32.jpg
เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_30.jpg
Rock & Roll 4.jpg
เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_28.jpg

PRODUCTION and TRANSPORTATION

งานผลิตเครื่องเล่น 5.jpg
งานผลิตเครื่องเล่น 1.jpg
งานผลิตเครื่องเล่น 3.jpg
งานผลิตเครื่องเล่น 4.jpg

เรามีทีมวิศวกรและสถาปนิกที่ทำงาน ร่วมกันเพื่อออกแบบเครื่องเล่นที่มีความโดดเด่น ผสมผสานความสวยงามทางสถาปัตย์และความปลอดภัยทางวิศวกรรมอย่างลงตัว

ด้านงานผลิต เราทำงานร่วมกันกับโรงงานผู้ผลิต ทำให้สามารถผลิตงานได้ตามแบบและควบคุมคุณภาพงานได้เป็นอย่างดี

เราใช้การขนส่งที่ได้มาตราฐาน มีความปลอดภัย หมดกังวลเรื่องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องเล่นในระหว่างการ  ขนส่ง

วิศวกรหน้างาน1.jpg

SITE ENGINEERING

เรามีวิศวกรหน้างานเพื่อควบคุม ดูแลการ  ติดตั้ง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการส่งมอบงานที่ดีี่สุด

OUR PRODUCTS

SITE  REFERENCE

เครื่องเล่น Pull Man_๒๐๑๒๒๑_31.jpg

Pullman จ.พังงา